Datubāzes un digitālie resursi


Abonētās datubāzes

Liepājas pilsētas  Centrālā zinātniskā bibliotēka krājumu papildina ne tikai ar jaunākajiem iespieddarbiem - grāmatām un plašu periodikas klāstu, bet piedāvā meklēt informāciju internetā un tiešsaistes datubāzēs.

Bibliotēkā pieejamas pilnteksta datubāzes - Laikrakstu bibliotēka News.lv, LETONIKA, kā arī citas Latvijā un Eiropā veidotās brīvpieejas datubāzes.

Lursoft Laikrakstu bibliotēka ir Latvijas periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums internetā.

Pieeja datubāzei visās Liepājas publiskajās bibliotēkās, bez autorizēšanās (pēc IP adreses):  https://www.news.lv                                         
                                                           Datubāzes lietošanas pamācība.


Enciklopēdijā Britannica ir pieejamas īpaši izstrādātas sadaļas dažādām vecuma grupām: bērniem, studentiem un pieaugušajiem. Britu enciklopēdija ir vispārīgu zināšanu apkopojums angļu valodā. Enciklopēdijas šķirkļus ir veidojuši aptuveni 100 pilna laika redaktori un vairāk nekā 4000 brīvprātīgo, kuru vidū ir 110 Nobela prēmijas laureātu un pieci ASV prezidenti. 2010. gadā iznāca enciklopēdijas 15. izdevums 32 sējumos un 32,640 lapaspusēs. Tas bija pēdējais iespiestais izdevums, jo kopš tā laika ir turpinājusies digitālā satura izplatīšana. Pieeja datubāzei bibliotēkā pēc IP adreses http://library.eb.co.uk

Piekļūšana datubāzei ārpus bibliotēkashttps://library.eb.co.uk/storelibrarycard?id=liepajacslibrary  Lai pieslēgtos datubāzei, jāievada parole: LPXXXX, kur X ir lasītāja kartes numurs. Piemēram, ja lasītāja kartes nr. 1234, tad pieejas kods ir LP1234

Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju. "Letonika" enciklopēdiskie un vārdnīcu resursi: enciklopēdijas un citi uzziņu resursi, vārdnīcas un citi tulkošanas resursi, multivide (attēli, audio un video), Latvijas interneta lapu katalogs, Latviešu valodas uzziņas.

Pieeja datubāzei visās bibliotēkās bez autorizēšanās (pēc IP adreses).  Lai  datubāzi Letonika izmantotu ārpus bibliotēkas telpām, lūdzu, jautāt bibliotekāram pieejas datus. PIekļuves saite:   https://letonika.lv/Login.aspx#section-clients 

UZZIŅAI! Visu datubāzu izmantošana bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem ir BEZMAKSAS. 

Citi digitālie resursi 

  • REDZI, DZIRDI LATVIJU!/ Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve/