Bibliotekārās stundas, nodarbības, lekcijas, ekskursijas

Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka un filiālbibliotēkas piedāvā iespēju pieteikties bezmaksas ekskursijām,  bibliotekārajām stundām un informatīvi izglītojošām nodarbībām. Sagatavojam stāstījumus (klasēm, grupām) arī par Jūsu izvēlētu tēmu.

 • Ekskursija pa Liepājas pilsētas Centrālo zinātnisko bibliotēku - informācija par bibliotēkas struktūru un pieejamiem pakalpojumiem. Pieteikšanās pa tālruni 634 89533.
 • Apmācības bibliotēkas elektronisko resursu izmantošanā "No atslēgvārda līdz informācijas pilnajam tekstam".
 • Reģionālajā mācību centrā īstenotās mācību programmas:
  • “Datora lietošanas un interneta izmantošanas pamati senioriem”
  • "No atslēgvārda līdz informācijas pilnajam tekstam"./Informatīvi izglītojoša nodarbība skolēniem bibliotēkas elektronisko resursu izmantošanā(Liepājas un Dienvidkurzemes novada kopkatalogs, datubāzes, to izmantošana utt./
  • "Meklēsim noderīgu un patiesu informāciju!"/informatīvi izglītojoša nodarbība skolēniem/
  • “Kāda ir tava digitālā pēda?”/ Informatīvi izglītojoša nodarbība skolēniem/
  • Enciklopēdija Britannica Library- Interesants un aizraujošs rīks informācijas meklēšanai”/ informatīvi izglītojoša nodarbība skolēniem/
  • “Interesanti! Aizraujoši! Izzinoši!" /skolēniem par datora un interneta vēsturi un attīstību/
  • “Vai pasaule datorā ir droša?”/ Informatīvi izglītojoša nodarbība pirmsskolas  vecuma bērniem un 1.-2.klašu skolēniem/
  • Drošība e-vidē”/informatīvi izglītojoša nodarbība pirmsskolas  vecuma bērniem un sākums/
  • Informācijas higiēna un tās praktiskais lietderīgums kibertelpā”/ informatīvi izglītojoša lekcija/
  • Cilvēks kā vājākais posms kiberdrošības ķēdē"/Informatīvi izglītojoša lekcija/
  • “Kriptovalūtas izaicinājums – iespējas un riski“/Informatīvi izglītojoša lekcija/

Pieteikšanās pa tālruni: 634 22050, 634 89535 vai uz e-pastu: gita.svarce@liepaja.lv, e-lasitava@liepaja.lv