Bērnu bibliotēka "Vecliepājas rūķis"

Bērnu  bibliotēkas “Vecliepājas rūķis” aizsākumi meklējami 1919. gadā, kad LCZB tika izveidota atsevišķa bērnu nodaļa, kuras iniciators bija bibliotekārs un bibliogrāfs Voldemārs Caune. Šī bērnu nodaļu tiek uzskatīta par pirmsākumu bērnu bibliotēkām Latvijā. 1947. gada maijā uz bērnu nodaļas bāzes, tika izveidota 1.bērnu bibliotēka, vēlāk bibliotēka ieguvusi jaunu nosaukumu – “Vecliepājas rūķis”

Bērnu  bibliotēkas “Vecliepājas rūķis” aizsākumi meklējami 1919. gadā, kad LCZB tika izveidota atsevišķa bērnu nodaļa, kuras iniciators bija bibliotekārs un bibliogrāfs Voldemārs Caune. Šī bērnu nodaļu tiek uzskatīta par pirmsākumu bērnu bibliotēkām Latvijā. 1947. gada maijā uz bērnu nodaļas bāzes, tika izveidota 1.bērnu bibliotēka, vēlāk bibliotēka ieguvusi jaunu nosaukumu – “Vecliepājas rūķis”.

Bibliotēkas mērķauditorija ir pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, skolotāji, vecāki, vecvecāki un citi interesenti. Bibliotēkā ir daudzveidīgs un plašs bērnu un jauniešu literatūras krājums.
Bibliotēka skolēniem piedāvā radošus, kvalitatīvus un  daudzveidīgus pasākumus.
Bibliotēkā tiek īstenota lasīšanas veicināšanas programmas -  Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija un  Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība.
Bibliotēkā tiek piedāvāta iespēja iepazīt novada kultūrvēsturisko mantojumu un iesaistīties tradīciju saglabāšanā, īstenojot daudzveidīgas izglītojošas aktivitātes  - digitāls ceļojums “Arhitekta Paula Maksa Berči nami Liepājā”, “Liepāja agrāk un tagad” u.c.
Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem bibliotēkā tiek  piedāvāta informatīvi izglītojošu programma “Pirmā tikšanās ar bibliotēku”.
Bibliotēkā darbojas jauniešu grāmatēžu lasītāju klubiņš.
2016.gadā Publisko bibliotēku akreditācijas komisija bibliotēkai piešķīra vietējās nozīmes bibliotēkas statusuBērnu  bibliotēkas “Vecliepājas rūķis” aizsākumi meklējami 1919. gadā, kad LCZB tika izveidota atsevišķa bērnu nodaļa, kuras iniciators bija bibliotekārs un bibliogrāfs Voldemārs Caune. Šī bērnu nodaļu tiek uzskatīta par pirmsākumu bērnu bibliotēkām Latvijā. 1947. gada maijā uz bērnu nodaļas bāzes, tika izveidota 1.bērnu bibliotēka, vēlāk bibliotēka ieguvusi jaunu nosaukumu – “Vecliepājas rūķis”.

Bibliotēkā ir daudzveidīgs un plašs bērnu un jauniešu literatūras krājums, periodiskie izdevumi, galda spēles u.c.

No 2019. gada apmeklētājiem pieejama pašapkalpošanās iekārta grāmatu izsniegšanai/nodošanai/termiņa pagarināšanai (Self Check)

Bibliotēkas mērķauditorija - pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, skolotāji, vecāki, vecvecāki un citi interesenti.

Bibliotēka īsteno lasīšanas veicināšanas programmas -  Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija un  Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība.

Bibliotēka skolēniem piedāvā pasākumus lasīšanas veicināšanai, informācijpratības apguvei, viktorīnas un konkursus, radošās darbnīcas, tikšanās ar rakstniekiem.

Bibliotēka  piedāvā iespēju iepazīt novada kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijas  novadpētniecības nodarbībās:

  • Pirms 100 gadiem Liepājā…”/informatīvi izglītojoša nodarbība skolēniem par to kā dzīvoja liepājnieki 20.gadsimta sākumā/
  • “Būvmākslas virtuozs”/Pauls Makss Berči ievērojamākais Liepājas arhitekts. Informatīvi izglītojoša nodarbība skolēniem/
  • Prāta spēles ”Liepājas laikazīmes”/Liepājas kultūrvēsturiskais mantojums. Personības, arhitektūras objekti. Interaktīva nodarbība skolēniem/
  • "Liepājas ielu stāsti"/Ielu vēsture,. Interaktīvi izzinošs pasākums skolēniem/

Jaunākā vecuma bērniem bibliotēka  piedāvā informatīvi izglītojošu programmu Pirmā tikšanās ar bibliotēku”.

Bibliotēkā pieejamas datubāzes LETONIKA un Laikrakstu bibliotēka News.lv.

2007.gadā bērnu bibliotēka „Vecliepājas rūķis” saņēma Voldemāra Caunes balvu „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”.

2023.gadā bibliotēka tika  atkārtoti akreditēta un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Darba laiks

Pirmdiena        10.00 - 17.00
Otrdiena          11.00 - 18.00
Trešdiena         10.00 - 17.00
Ceturtdiena     11.00 – 18.00
Piektdiena       10.00 – 17.00
Sestdiena        10.00 – 16.00
Svētdiena        slēgts
Spodrības diena - katra mēneša pēdējā ceturtdiena, kad bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta.
Vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā, augustā) sestdienās bibliotēka SLĒGTA.

Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja - Inga Jurgeviča
Adrese : Malkas iela 4 (3.stāvs)
Tālrunis: 634 22049
E-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv