Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas pirmās puses nepieciešamās sīkdatnes, kas palīdz nodrošināt tīmekļa vietnes pamatfunkcijas.

Lai uzlabotu https://www.liepajasczb.lv/   funkcionalitāti un pielāgotu to lietotāju paradumiem, kā arī lai iegūtu statistiku par lietotāju veiktajām darbībām, LCZB tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko dators vai mobilā ierīce saglabā apmeklējot tīmekļa vietni. Nākamreiz, apmeklējot https://www.liepajasczb.lv/, pārlūkprogramma atcerēsies iepriekš veiktās darbības un daļu no tām paveiks lietotāja vietā, piemēram, izvēlēsies valodu.

INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU  APSTRĀDI, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNĒ SĪKFAILUS

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka” (Liepājas valstspilsētas pašvaldība), adrese: Zivju iela 7, Liepāja, tālrunis 63424570, elektroniskā pasta adrese: biblioteka@liepaja.lv

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

SĪKFAILU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

Nolūks - nodrošināt Centrālā zinātniskā bibliotēkas tīmekļa vietnes www.liepajasczb.lv darbību un pamatfunkcijas.

Tiesiskais pamats jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). Leģitīma interese nodrošināt tīmekļa vietnes darbību kā tādu, lai tā būtu pieejama, droša un funkcionētu bez tehniskām problēmām.

TĪMEKĻA VIETNĒ IZMANTOTIE SĪKFAILI

NEPIECIEŠAMIE SĪKFAILI

Šie sesijas sīkfaili ir funkcionāli sīkfaili, kas ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un lietotāja ierīci, interneta protokola (IP) adresi, kas piešķirta lietotāja ierīcei, kad apmeklē konkrētu tīmekļa vietni.

Centrālā zinātniskā bibliotēkas tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādi nepieciešami sīkfaili:

 
  Sīkfaila nosaukums

  Sīkfaila īpašnieks

  Derīguma termiņš

Izmantošanas mērķis  

 
AWSALB


www.liepajasczb.lv

  1 nedēļa   Informatīvā paziņojuma (reklāmkaroga), jeb banera nodrošināšanai.
 
PHPSESSID

www.liepajasczb.lv   Uz sesijas laiku   Izveidot savienojumu starp tīmekļa vietnes web serveri un lietotāja iekārtu.


PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI

Personas datu saņēmēji ir Centrālā zinātniskā bibliotēka un tās atbildīgie darbinieki par tīmekļa vietnes uzturēšanu.

LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. 

Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.