Digitālie pakalpojumi Latvijā

Lielāku popularitāti mūsdienās gūst dažādi digitālie pakalpojumi - pakalpojumi, kurus elektroniski sniedz attālināti, sākot no elektrības rēķinu maksājumiem līdz dažādu izziņu saņemšanai. Zemāk piedāvājam dažus no tiem.

Saites uz populārākajiem e-pakalpojumiem, piem.,

 • Mani dati Iedzīvotāju reģistrā,
 • Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa,
 • Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana,
 • Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā,
 • Izziņas par uztura iztikas minimumu pieprasīšana un vēl daudz citu pakalpojumu.
 • Nekustamo īpašumu dati
 • Makšķerēšanas licences
 • Civilstāvokļa aktu reģistri
 • Pirmsskolu pieteikumu reģistrs un vēl daudz citu pakalpojumu.


 • Tehniskā apskate
 • Vadītāja kvalifikācija
 • Informācija par transportlīdzekli
 • Darbības ar transportlīdzekļiem
 • CSDD eksāmeni un kursi
 • Sodi, pārkāpumi un nodokļi
 • Citi maksājumi
 • TL tirdzniecības reģistrs
 • E-abonēšana
 • Preču atmuitošana
 • Manspasts.lv
 • Mana pastmarka
 • E-veikals
 E-veselība (Latvijas Republikas E-veselības sistēma)
 • E-receptes
 • E-nosūtījumi
 • Darbnespējas lapas
 • Iedzīvotāji var apskatīt savus veselības pamatdatus
 • Ārstniecības personas var aplūkot savu pacientu veselības datus
 VSAA (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra)E-iesniegumi un e-uzziņas:
 • Apbedīšanas pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana
 • Vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam piešķiršana
 • Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana
 • Bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršana
 • Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršana
 • Brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai  
 • Pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, piešķiršana
 • Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšanai  
 • Slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšana un vēl daudz citu pakalpojumu.
 • Energoefektivitātes konsultācijas
 • Norēķināšanās par elektrību
 • Skaitītāju rādījumu nodošana
 • Interaktīvā un virszemes televīzija
 • Internets, to ierīkošana, tarifi
 • elektrība (līguma slēgšana, skaitītāja nodošana)
 • Maksājumu veikšana
 • E-veikals