Struktūra

Liepājas pilsētas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas (LCZB) struktūru veido:

  • Lasītāju apkalpošanas departaments  - Lasītava un Abonements;
  • IT resursu attīstības departaments  - E-lasītava, Krājuma komplektēšanas un apstrādes nodaļa, Bibliogrāfijas  un uzziņu darba nodaļa;
  • Starpbibliotēku abonements ((SBA) un SSBA (Starptautiskais starpbibliotēku abonements));
  • Reģionālais mācību centrs;
  • Depozitārijs;
  • 5 filiālbibliotēkas -  bibliotēka "Libris", bibliotēka "Varavīksne", Valtera bibliotēka, Zaļās Birzs bibliotēka un bērnu bibliotēka "Vecliepājas rūķis".

LCZB struktūra