Maksas pakalpojumi

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka” maksas pakalpojumu cenrādis

KANCELEJAS PAKALPOJUMI

N.p.k.  Pakalpojuma veidsMērvienība  Cena (EUR)
1.
Kopēšana A4 (vienpusējs) melnbalts lapa 0,11
2.
Kopēšana A4 (divpusējs) melnbalts  lapa 0,15
3. Kopēšana A4 (attēls - vienpusējs) krāsains  lapa0,20
4.Kopēšana A4 (attēls - divpusējs) krāsains lapa 0,30
5.Kopēšana A3 (vienpusējs) melnbalts teksts lapa0,15
 6. Kopēšana A3 (divpusējs) melnbalts teksts lapa 0,28
 7. Kopēšana A3 (vienpusējs) melnbalts attēls  lapa 0,30
 8. Kopēšana A3 (divpusējs) melnbalts attēls  lapa 0,50
 9.

Izdruka A4 krāsaina (1/2 lapas aizpildījums - teksts/attēls)

lapa 0,30
10. 

Izdruka A4 krāsaina (pilns lapas aizpildījums - teksts/attēls)

lapa0,65
 11. Dokumentu oriģinālu skenēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā formā   lapa 0,50

PĀRĒJIE PAKALPOJUMI
  N.p.k.   Pakalpojuma veids   Mērvienība   Cena (EUR)
 1.Dokumentu digitalizācija pēc pasūtījuma no bibliotēkas krājuma lapa 0,14
 2.Maksa par izsniegto grāmatu un citu informācijas nesēju izmantošanu ilgāk par noteikto laiku  gb. dienā0,01
 3.Tematiskā pieprasījuma izpilde - padziļinātas informācijas meklēšana - darbinieka 1 stunda  gb.4,50
 4.Tematiskā pieprasījuma izpilde - bibliogrāfiska saraksta sastādīšana (no 1 līdz 3 avotiem) 3 min  gb.0,22
 5.Tematiskā pieprasījuma izpilde - bibliogrāfiska saraksta sastādīšana (no 4 avoti un vairāk) 4 min  gb.0,30
 6.Lietotāju kartes atjaunošana nozaudēšanas gadījumā  gb.1,50

Izcenojumi saskaņā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 16.decembra   lēmumu Nr.457/16

Maksas pakalpojumu cenrādis