Zaļās birzs bibliotēka

„Zaļās birzs bibliotēka” bibliotēka atrodas 1956. gadā celtās kultūras nama telpās, kuras izmantotas arī kā kino teātris, bet šobrīd pielāgotas bibliotēkas vajadzībām. Bibliotēka apkalpo gan bērnus, gan pieaugušos.

„Zaļās Birzs” bibliotēka atrodas 1956.gadā celtās kultūras nama telpās, kuras izmantotas arī kā kino teātris, bet šobrīd pielāgotas bibliotēkas vajadzībām. Bibliotēka apkalpo gan bērnus, gan pieaugušos.

Sadarbībā ar interešu izglītības iestādi “Laumiņa”, bibliotēkā dažādām vecuma grupām regulāri -  pavasarī un rudenī,  tiek organizētas radošās pēcpusdienas – praktiskas nodarbības interjera un apģērba dekoru veidošanā.
Bibliotēkā regulāri tiek  organizētas lasītāju radošo  darbu izstādes.
Bibliotēkas apmeklētājus  priecē pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” bērnu radošo darbu izstādes un muzikālās pēcpusdienas ar ansambļu “Pīlādzītis” un “Mažors” piedalīšanos.„Zaļās Birzs” bibliotēka atrodas 1956.gadā celtās kultūras nama telpās, kuras izmantotas arī kā kino teātris, bet šobrīd pielāgotas bibliotēkas vajadzībām. Bibliotēka apkalpo gan bērnus, gan pieaugušos.

Sadarbībā ar interešu izglītības iestādi “Laumiņa”, bibliotēkā dažādām vecuma grupām regulāri -  pavasarī un rudenī,  tiek organizētas radošās pēcpusdienas – praktiskas nodarbības interjera un apģērba dekoru veidošanā.

Bibliotēkā regulāri tiek  organizētas lasītāju radošo  darbu izstādes.

Bibliotēkas apmeklētājus  priecē pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” bērnu radošo darbu izstādes un muzikālās pēcpusdienas ar ansambļu “Pīlādzītis” un “Mažors” piedalīšanos.

Bibliotēkā pieejamas datubāzes LETONIKA un Laikrakstu bibliotēka News.lv.

2023.gadā bibliotēka tika  atkārtoti akreditēta un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Darba laiks

Pirmdiena            slēgts
Otrdiena             10.00 – 17.00
Trešdiena            10.00 – 18.00
Ceturtdiena        10.00 – 18.00
Piektdiena          10.00 – 17.00
Sestdiena           9.00 – 16.00
Svētdiena           slēgts
Spodrības diena - katra mēneša pēdējā otrdiena, kad bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja - Vaira Burdaja
Adrese: Talsu iela 39
Tālrunis.: 634 07180
E-pasts: zalasbirzsbiblioteka@liepaja.lv