Valtera bibliotēka

Valtera bibliotēka dibināta 1967. gadā un šobrīd ir vienīgā kultūras iestāde Liepājas Ziemeļu priekšpilsētā.

Valtera bibliotēka dibināta 1967. gadā un šobrīd ir vienīgā kultūras iestāde Liepājas Ziemeļu priekšpilsētā. Savu pašreizējo nosaukumu  bibliotēka ieguvusi 2003. gadā, godinot izcilo liepājnieku, politiķi un dzejnieku Miķeli Valteru. Lai saglabātu un popularizētu izcilā novadnieka piemiņu, bibliotēkā izveidota pastāvīga izstāde.

Liela uzmanība veltīta bērniem un pusaudžiem, organizējot un piedāvājot viņiem interesantus pasākumus un aktivitātes, vienlaicīgi rosinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu.
Bibliotēkā izveidota informatīvi izglītojoša programma pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupu audzēkņiem „Ver durvis uz bibliotēku".
Bibliotēkā regulāri tiek organizētas informatīvi izglītojošas nodarbības Dienas centra jauniešiem ar  garīgās attīstības traucējumiem.
Bibliotēkā regulāri tiek  eksponētas radošo darbu izstādes -  lielākā daļa autoru ir neprofesionāli mākslinieki – vietējā mikrorajona iedzīvotāji un bibliotēkas lasītāji.
Bibliotēkā darbojas jauno grāmatēžu klubiņš, kurā interesenti  dalās iespaidos par jaunāko latviešu un ārzemju daiļliteratūru. Valtera bibliotēka dibināta 1967. gadā un šobrīd ir vienīgā kultūras iestāde Liepājas Ziemeļu priekšpilsētā.

Savu pašreizējo nosaukumu  bibliotēka ieguvusi 2003. gadā, godinot izcilo liepājnieku, politiķi un dzejnieku Miķeli Valteru. Lai saglabātu un popularizētu izcilā novadnieka piemiņu, bibliotēkā izveidota pastāvīga izstāde.

Liela uzmanība veltīta bērniem un pusaudžiem, organizējot un piedāvājot viņiem interesantus pasākumus un aktivitātes, vienlaicīgi rosinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu.

Bibliotēkā izveidota informatīvi izglītojoša programma pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupu audzēkņiem „Ver durvis uz bibliotēku".

Bibliotēkā regulāri tiek organizētas informatīvi izglītojošas nodarbības Dienas centra jauniešiem ar  garīgās attīstības traucējumiem.

Bibliotēkā regulāri tiek  eksponētas radošo darbu izstādes -  lielākā daļa autoru ir neprofesionāli mākslinieki – vietējā mikrorajona iedzīvotāji un bibliotēkas lasītāji.

Bibliotēkā darbojas  pieaugušo lasītāju klubiņš "Grāmatēži", kurā interesenti  dalās iespaidos par jaunāko latviešu un ārzemju daiļliteratūru.

Bibliotēkā pieejamas datubāzes LETONIKA un Laikrakstu bibliotēka News.lv.

2023.gadā bibliotēka tika  atkārtoti akreditēta un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.

Darba laiks

Pirmdiena           10.00 – 19.00
Otrdiena             10.00 – 19.00
Trešdiena            10.00 – 19.00
Ceturtdiena        10.00 – 19.00
Piektdiena          10.00 – 19.00
Sestdiena           slēgts
Svētdiena           slēgts
Spodrības diena - katra mēneša pēdējā piektdiena, kad bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja - Ērika Korāte
Adrese: Krūmu iela 29
Tālrunis.: 634 88014
E-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv