Novadpētniecības datubāzes pirmavoti ir informācija no grāmatām, dažādiem uzziņu izdevumiem, centrālajiem un vietējiem preses izdevumiem, īpašu uzmanību veltot Liepājas pilsētas laikraksta “Kurzemes Vārds” un Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes novadu laikraksta “Kursas Laiks” publikācijām un retrospektīvajiem materiāliem (ar tiešsaitēm, pilniem tekstiem, anotācijām), kā arī Liepājas literātu un radošo mūziķu kluba izdevumam “Helikons” un žurnālam “Liepājas Vēstules”.

Novadpētniecības kartotēka sākta veidot 1955. gadā. Retrospektīvi papildināta ar izrakstiem no 1918. gada līdz 1945. gadam no vietējā laikraksta “Kurzemes Vārds”. Digitālā veidā laikraksta numuri no 1918. - 1944.gadam skatāmi šeit

Novadpētniecības krājumu veido gan grāmatas par Liepājas pilsētu un apkārtējiem novadiem, gan uzziņu izdevumi – ceļveži, bukleti, katalogi, telefonu grāmatas, Liepājas teātra izrāžu programmas un citi materiāli.

Lietotājiem pieejamas:

novadpētniecības datubāze elektroniskā formātā (no 1998.gada)
novadpētniecības kartīšu kartotēka (1918.- 1998.)
novada resursu elektroniskās kolekcijas, bibliogrāfiskie personu rādītāji: sērijā „Liepājas literāti – jubilāri” (Olafs Gūtmanis (divās daļās), Ēriks Kūlis, Vinifreds Kraučis, Māris Rungulis, Edvīns Tauriņš, Modris Zihmanis, Sandra Vensko) un tematiskie rādītāji: „Liepāja gadsimtu vējos. Glezniecība”, „Koktēlnieks Miķelis Pankoks”, „Maestro Vikmanis” un „Liepāja daiļliteratūrā”.
  • Novadpētniecības datubāze elektroniskā formātā (no 1998. gada);
  • Novadpētniecības kartīšu kartotēka (no 1918. līdz 1998. gadam);
  • Novada resursu elektroniskās kolekcijas, bibliogrāfiskie personu rādītāji: sērijā “Liepājas literāti – jubilāri” (Olafs Gūtmanis (divās daļās), Ēriks Kūlis (divās daļās), Vinifreds Kraučis, Māris Rungulis, Edvīns Tauriņš, Modris Zihmanis (divās daļās), Sandra Vensko un tematiskie rādītāji: “Koktēlnieks Miķelis Pankoks” un “Liepāja daiļliteratūrā”.

2024 gada 1. janvārī novadpētniecības datubāzē tika izveidots 175 650 ieraksts.