Sociālo mediju lietošanas politika

Sociālo mediju lietošanas mērķis ir iespējami efektīva dažādu sabiedrības grupu informēšana par bibliotēkas pakalpojumiem, resursiem un norisēm. Bibliotēkas sociālo mediju saturs ir veidots, lai radītu pieejamu un atvērtu virtuālo vidi, kurā iespējams iepazīties ar aktualitātēm bibliotēkā, gūt noderīgu informāciju un komunicēt gan ar bibliotēku, gan lasītājiem.

Sociālo mediju lietošanas politika nosaka Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku izmantoto sociālo mediju lietojuma principus, lai veidotos vienots satura stils un kvalitāte, tādējādi sasniedzot noteiktos sociālo mediju lietošanas mērķus, īstenojot augstu apkalpošanas līmeni un veidotu vienotu un pozitīvu bibliotēkas tēlu sabiedrībā.

Sociālo mediju lietošanas politika