Kontakti

Liepājas  Centrālā zinātniskā bibliotēka

Tālrunis: 63489536
E-pasts:  biblioteka@liepaja.lv  
Adrese:  Zivju iela 7, Liepāja

Rekvizīti

Liepājas Kultūras pārvalde
Reģ. Nr. 90002008987
Juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja

Struktūrvienība

Liepājas  Centrālā zinātniskā bibliotēka
Zivju iela 7, LV-3401, Liepāja
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV07UNLA0021303201110


Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 

Tālrunis:  63422331
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja
Elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

Saziņas forma

Jūs varat sazināties ar mums, aizpildot šo saziņas formu. 

Ar informāciju par datu apstrādi  varat iepazīties šeit.KONTAKTINFORMĀCIJA

LIETOTĀJU APKALPOŠANAS NODAĻAS

ABONEMENTS
Vadītāja Skaidrīte SMILKTS
Tālrunis: 63422651
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts: abonements@liepaja.lv


LASĪTAVA

Vadītāja Iveta ĻESINA
Tālrunis: 63489532
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts: iveta.lesina@liepaja.lv; lasitava@liepaja.lv

STARPBIBLIOTĒKU ABONEMENTS
Vadītāja Elīna JURBERGA
Tālrunis: 63489536
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts: elina.jurberga@liepaja.lv; biblioteka@liepaja.lv
E-lasītava.
Tālrunis: 63489531
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts:e-lasitava@liepaja.lv

E-LASĪTAVA

Tālrunis: 63489531
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts: e-lasitava@liepaja.lv

BIBLIOGRĀFIJAS UN UZZIŅU NODAĻA
Vadītāja Baiba LISA
Tālrunis: 63489533
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts: baiba.lisa@liepaja.lv

KOMPLEKTĒŠANAS UN APSTRĀDES NODAĻA
Vadītāja Laima BUTRAMJEVA
Tālrunis: 63489534
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts: laima.butramjeva@liepaja.lv

SISTĒMBIBLIOTEKĀRE
Maruta DENE
Tālrunis: 63489535
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts: maruta.dene@liepaja.lv

DATORTĪKLA ADMINISTRATORS 
Deivids GOLUBS
Tālrunis: 63489535
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts: deivids.golubs@liepaja.lv

FILIĀLBIBLIOTĒKAS

ZAĻĀS BIRZS BIBLIOTĒKA

Vadītāja Vaira BURDAJA
Tālrunis: 634 07180
Adrese: Talsu iela 39
e-pasts: zalasbirzsbiblioteka@liepaja.lv

VALTERA BIBLIOTĒKA
Vadītāja Ērika KORĀTE
Tālrunis: 634 88014
Adrese: Krūmu iela 29
e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv


BIBLIOTĒKA "LIBRIS"

Vadītāja Daina SKUJIŅA
Tālrunis: 634 07043
Adrese: M.Ķempes iela 11
e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv

BĒRNU BIBLIOTĒKA "VECLIEPĀJAS RŪĶIS"
Vadītāja Inga JURGEVIČA
Tālrunis: 634 22049
Adrese: Malkas iela 4
e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv

BIBLIOTĒKA "VARAVĪKSNE"
Vadītāja Unita NAGLA
Tālrunis: 634 22214, 634 22256
Adrese: Brīvības iela 39 (Liepājas Olimpiskais centrs, 3., 4.stāvs)
e-pasts: bibliotekavaraviksne@liepaja.lv     

DIENVIDRIETUMU BIBLIOTĒKA
Vadītāja Ilze KĀRKLIŅA
Tālrunis: 634 34396
Adrese: Ganību iela 197/205, LV-3416 
e-pasts: dienvidrietumubiblioteka@liepaja.lv  

ADMINISTRĀCIJA

Direktore Ilga ERBA                                                   Tālrunis: 63424570
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts: ilga.erba@liepaja.lv; biblioteka@liepaja.lv       

Direktora vietniece attīstības jautājumos
Silva VUCENA
Tālrunis: 63489535
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts: silva.vucena@liepaja.lv

Lasītāju apkalpošanas departamenta vadītāja
Zigrīda KNOSTENBERGA
Tālrunis: 63489537
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts: zigrida.knostenberga@liepaja.lv

Reģionālā mācību centra vadītāja Gita ŠVARCE
Tālrunis: 63422050
Adrese: Malkas iela 4
e-pasts: gita.svarce@liepaja.lv

Metodiķe Anita ZŪNA
Tālrunis: 63424210
Adrese: Malkas iela 4
e-pasts: anita.zuna@liepaja.lv

Bibliotēku dienesta vadītāja  Kristīne FRICKOPA
Tālrunis: 63489535
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts: kristine.frickopa@liepaja.lv

IT resursu attīstības departamenta vadītāja 

Dace KONRĀDE
Tālrunis: 63489535
Adrese: Zivju iela 7
e-pasts: dace.konrade@liepaja.lv