TIEŠSAISTES KATALOGS      

Liepājas un Dienvidkurzemes novada tiešsaistes katalogs sākts veidot 1998.gadā.
Tiešsaistes katalogā pieejama informācija par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un tās filiālbibliotēkās esošajiem izdevumiem:

  • bibliotēkā saņemto grāmatu un citu iespieddarbu (mūzikas un videoieraksti, spēles u.c.) saraksts, sniedzot lietotājam par izdevumu plašu un dziļu informāciju – nosaukumu, autorus, izdošanas gadu, lappušu skaitu u.c. parametrus, kas ļauj lietotājam ātrāk sameklēt vajadzīgo izdevumu un pārliecināties par tā atbilstību meklētajam;
  • piereģistrēti laikrakstu un žurnālu numuri;
  • katalogā pamazām tiek reģistrēts to iespieddarbu saraksts, kas bibliotēkas fondos saņemtas pirms bibliotēkas automatizācijas uzsākšanas (iespieddarbi, kuri bibliotēkā saņemti līdz 1998.gadam).

Kopš 2007.gada Liepājas reģiona kopkatalogā tiek iekļautas krājumu ziņas par Dienvidkurzemes novadu (kādreizējā 8 novadu), 18 Liepājas vispārizglītojošām un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkām.

Kopkatalogā pieejama arī Liepājas muzeja grāmatu krājuma daļa, ko veido 1429 grāmatu eksemplāri galvenokārt par Liepājas un Latvijas vēsturi, kuri 1949.gadā no Liepājas pilsētas Vecbibliotēkas tika nodoti Liepājas muzejam un līdz ar to nebija pieejami sabiedrībai.

2024 gada 1. janvārī tiešsaistes kataloga ierakstu skaits  - 178 102 

TIEŠSAISTES KATALOGS

PIESLĒGTIES E-KOPKATALOGAM

PIESLĒGTIES TIEŠSAISTES KATALOGAM

SOLI PA SOLIM! Pamācība kā autorizēties BIS ALISE publiskā kataloga jaunajā saskarnē AlisePAC


kĀ AUTORIZĒTIES TIEŠSAISTES KATALOGĀ?

Kā meklēt TIEŠSAISTES katalogā?

Kā pasūtīt un rezervēt izdevumus TIEŠSAISTES katalogā?

Iespieddarbu pasūtīšana/ rezervēšana

Bibliotēkas krājumos esošo izdevumus iespējams pasūtīt vai rezervēt:

  • pa tālruni, zvanot uz LCZB nodaļu vai filiālbibliotēku, no kura izdevums saņemts;
  • rakstot uz e-pastu: abonements@liepaja.lv vai uz filiālbibliotēkas e-pastu;
  • elektroniskajā katalogā: https://liepaja.biblioteka.lv/Alise/

Lai veiktu iespieddarbu pasūtīšanu/rezervēšanu:

  • jābūt reģistrētam bibliotēkas lietotājam,
  • jāsaņem lietotāja vārds un pieejas parole LCZB Abonementā vai  filiālbibliotēkā.