Iespieddarbu pasūtīšana / rezervēšana


Bibliotēkas krājumos esošo izdevumus pasūtīt vai rezervēt iespējams:

  • pa tālruni, piezvanot uz LCZB nodaļu vai filiālbibliotēku, no kura izdevums saņemts;
  • rakstot uz e-pastu: abonements@liepaja.lv vai uz filiālbibliotēkas e-pastu;
  • elektroniskajā katalogā: https://liepaja.biblioteka.lv/Alise/

- jābūt reģistrētam bibliotēkas lietotājam,

- jāsaņem lietotāja vārds un pieejas parole LCZB Abonementā vai  filiālbibliotēkā.

Elektroniskais kopkatalogs            (e-kopkatalogs)

Liepājas un Dienvidkurzemes novada elektroniskais kopkatalogs sākts veidot 1998.gadā.
Elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un tās filiālbibliotēkās esošajiem izdevumiem:

  • bibliotēkā saņemto grāmatu un citu iespieddarbu (mūzikas un videoieraksti, spēles u.c.) saraksts, sniedzot lietotājam par izdevumu plašu un dziļu informāciju – nosaukumu, autorus, izdošanas gadu, lappušu skaitu u.c. parametrus, kas ļauj lietotājam ātrāk sameklēt vajadzīgo izdevumu un pārliecināties par tā atbilstību meklētajam;
  • piereģistrēti laikrakstu un žurnālu numuri;
  • Kopkatalogā pamazām tiek reģistrēts to iespieddarbu saraksts, kas bibliotēkas fondos saņemtas pirms bibliotēkas automatizācijas uzsākšanas (iespieddarbi, kuri bibliotēkā saņemti līdz 1998.gadam).

Kopš 2007.gada Liepājas reģiona kopkatalogā tiek iekļautas krājumu ziņas par Dienvidkurzemes novadu (kādreizējā 8 novadu), 18 Liepājas vispārizglītojošām un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkām.

Kopkatalogā pieejama arī Liepājas muzeja grāmatu krājuma daļa, ko veido 1429 grāmatu eksemplāri galvenokārt par Liepājas un Latvijas vēsturi, kuri 1949.gadā no Liepājas pilsētas Vecbibliotēkas tika nodoti Liepājas muzejam un līdz ar to nebija pieejami sabiedrībai.

2023. gada 1. janvārī datubāzē reģistrēti 670271 eksemplāri.

PIESLĒGTIES E-KOPKATALOGAM

PIESLĒGTIES E-KOPKATALOGAM


Kā meklēt e-kopkatalogā?

Kā pasūtīt un rezervēt izdevumus e-kopkatalogā?

Bibliotēkas krājumos esošo izdevumus pasūtīt vai rezervēt iespējams:

  • pa tālruni, piezvanot uz LCZB nodaļu vai filiālbibliotēku, no kura izdevums saņemts;
  • rakstot uz e-pastu: abonements@liepaja.lv vai uz filiālbibliotēkas e-pastu;
  • elektroniskajā katalogā:

- jābūt reģistrētam bibliotēkas lietotājam,

- jāsaņem lietotāja vārds un pieejas parole LCZB Abonementā vai filiālbibliotēkā.