Par mums

LIEPĀJAS PILSĒTAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA (LCZB) ir Liepājas pašvaldības publiskā bibliotēka, kas ir lielākais informācijas, kultūras un mūžizglītības centrs un  iespieddarbu glabātāja no 16. gs. līdz mūsdienām ne tikai Liepājā, bet arī visā Lejaskurzemē. Bibliotekārā un informatīvā darbība ir saistīta Gaismas tīklā, sniedzot iespēju  iedzīvotājiem dzīves vietas tuvumā apmeklēt  mūsdienīgu bibliotēku, kurā ir pieejams vienots Latvijas bibliotēku informācijas tīkls, piekļuve elektroniskajam kopkatalogam un citai digitalizētai informācijai, ir ar datoriem aprīkotas darba vietas,  iespēja īsā laikā pasūtīt un saņemt grāmatu no citām bibliotēkām un profesionāla bibliotekāra palīdzība informācijas meklēšanā. 

LCZB kā Reģiona galvenā bibliotēka ir metodiskais centrs ne tikai 6 LCZB filiālbibliotēkām, bet arī 33 Dienvidkurzemes novada bibliotēkām un 3 pakalpojumu sniegšanas vietām (PSV). 

LCZB krājums ir  universāls pēc satura un tiek veidots saskaņā ar bibliotēkas krājuma komplektēšanas politikas dokumentu “Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas krājuma komplektēšanas koncepcija. 2021-2027.”

Bibliotēkā tiek veidotas daudzveidīgas tematiskas literatūras izstādes un pasākumi,  atspoguļojot sabiedrībā notiekošos procesus, stāstot par Latvijas un pasaules vēsturi, ģeogrāfiju, mākslu, literatūru,  par izcilām personībām un notikumiem.

LCZB veiksmīgi iekļāvusies  valsts un pilsētas  mēroga projektos un kultūrizglītojošās aktivitātēs – Dzejas dienas, Bibliotēku nedēļa, Digitālā nedēļa, Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa , Muzeju nakts.

Bibliotēkā pieejama  mūsdienīga biroja tehnika, bezmaksas internets un datora darba vietas.

Bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem tiek nodrošināta  bezmaksas pieeja datubāzēm –  News.lv, enciklopēdija Britannica, Letonika.lv u.c. informācijas resursiem.

2023. gadā bibliotēka tika atkārtoti akreditēta un tai piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas (RGB) statuss.