Starpbibliotēku abonements

Fondu izmantošanas un organizācijas nodaļa veic dokumentu saņemšanu un nosūtīšanu Starpbibliotēku abonementa (SBA) un  starptautiskā SBA (SSBA) sistēmas ietvaros. Izdevumus, kuri nav Liepājas pilsētas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB), iespējams pasūtīt no citām Latvijas bibliotēkām.

Pakalpojums pieejams tikai bibliotēkas lietotājiem.

Literatūras pieprasījums jānoformē uz noteiktas SBA pieprasījuma veidlapas, kuras paraugu var saņemt Starpbibliotēku abonementā.

NOTEIKUMI:
SBA kārtā saņemtās literatūras izmantošanas noteikumi:

  • SBA kārtā saņemtās grāmatas izsniedz izmantošanai bibliotēkas lasītavā uz 1 mēnesi;
  • Rakstu kopijas izsniedz lasītāju personīgai izmantošanai.

MAKSA par SBA pakalpojumiem:

  • Lietotājs maksā pasta izdevumus par pakas nosūtīšanu atpakaļ.

SBA sūtījumu IZCENOJUMI pēc svara  

līdz 20 g

3,10 €

20 - 100 g

3,42 €

101 - 500 g

4,09 €

501 - 1000 g

5,72 €

1001 - 2000 g

6,21 €

+ 1 kg

0,49 €Elektronisko kopiju pasūtīšana no  Latvijas Nacionālās bibliotēkas :

LNB elektronisko resursu un starpbibliotēku (SBA) sektors piedāvā dokumentu pasūtīšanu un saņemšanu savā dzīves vai darba vietā, izmantojot elektroniskās komunikācijas iespējas. No Latvijas Nacionālās bibliotēkas iespējams pasūtīt periodisko izdevumu vai grāmatas rakstu elektronisko kopiju.
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas SBA ir starpnieks dokumentu piegādē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Pakalpojuma maksa –  0,14 € par vienu A4 formāta lapu.
Ar LNB administrācijas atļauju par izdevumiem (periodika, obligātais eksemplārs, retumi), kas izdoti līdz 1940.gadam, maksa par vienu vienību 1,42 € + 0,14 € par katru A4 formāta lapu.

STARPTAUTISKAIS STARPBIBLIOTĒKU ABONEMENTS (SSBA):

Izdevumus, kuri nav pieejami LCZB un citās Latvijas bibliotēkās iespējams pasūtīt, izmantojot Starptautisko Starpbibliotēku abonementu (SSBA), no ārzemju bibliotēkām. SSBA kārtā saņemtās grāmatas iespējams izmantot tikai Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītavās vienu mēnesi.

MAKSA par SSBA pakalpojumu:

  • Grāmatas pasūtīšana no Eiropas valstu bibliotēkām un dokumentu piegādes centriem studentiem – 5,69 €;
  • Grāmatu pasūtīšana no citu valstu bibliotēkām un dokumentu piegādes centriem studentiem – 7,11 €;
  • Dokumentu kopijas pasūtīšana SSBA 3,56 € un piegāde (viena vienība + 1 A4 formāta lapa).

Saņemtais izdevums jālasa lasītavā.

SBA vadītāja Elīna Jurberga
Tālrunis: 634 89536