Pakalpojumi

Bibliotēka sniedz universālus bibliotekāros, informacionālos un elektroniskos pakalpojumus lokālajiem un attālinātiem lietotājiem atbilstoši to interesēm un vajadzībām, izmantojot gan bibliotēkas krājumus, gan informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku apmeklētājiem pieejamie pamatpakalpojumi:

 • informācija par bibliotēkas krājumu, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
 • iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās;
 • uzziņu izdevumu – enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājuma u.c. izdevumu, un preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • grāmatu pasūtīšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni, elektroniskajā kopkatalogā un pa e-pastu;
 • datorpakalpojumi – internets, ofisa programmas, autorizētās tiešsaistes datubāzes;
 • WiFi – iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru;
 • informācijas avotu meklēšanas līdzekļu – elektroniskais kopkatalogs, novadpētniecības datubāzes u.c.  izmantošana;
 • tematiskas, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas uzziņas, kā arī to pasūtīšana pa e-pastu lasitava@liepaja.lv ;
 • konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs;
 • ekskursija pa Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku - informācija par bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem, piesakoties pa tālruni 634 89535;
 • bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi;
 • bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtīšana no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA);
 • lietotāja karte – dokuments, kas tās lietotājam dod tiesības izmantot Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas un  filiālbibliotēku krājumus un pakalpojumus.