Bibliotēka "Libris"

Bibliotēka “Libris” dibināta 1989.gadā un atrodas vienā no Liepājas  lielākajiem dzīvojamiem mikrorajoniem “Ezerkrasts”. Bibliotēka apkalpo gan bērnus, gan pieaugušos.

Bibliotēka “Libris” dibināta 1989.gadā un atrodas vienā no Liepājas  lielākajiem dzīvojamiem mikrorajoniem  “Ezerkrasts”. Bibliotēka apkalpo gan bērnus, gan pieaugušos.

Skolēniem tiek piedāvātas mācību programmas “Informācijpratība – mans palīgs” un „Gribu būt lasītājs”.
Bibliotēkā regulāri tiek organizētas un popularizētas mākslinieku radošo darbu – gleznu, grafiku, fotogrāfiju, rokdarbu – izstādes, kuru autori ir gan profesionāli mākslinieki, gan bibliotēkas lasītāji.
Bibliotēkā gan skolēniem, gan pieaugušajiem tiek organizēti latviešu tautas tradīcijas popularizējoši pasākumi, kuros kustībā un darbībā kopīgi ar folkloras kopām tiek uzskatāmi izspēlēta kāda no tradīcijām.
Bibliotēkā apkopots novadpētniecības materiāls par dzejnieci - novadnieci Mirdzu Ķempi.
2016.gadā bibliotēka tika  atkārtoti akreditēta un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.Bibliotēka “Libris” dibināta 1989.gadā un atrodas vienā no Liepājas  lielākajiem dzīvojamiem mikrorajoniem  “Ezerkrasts”. Bibliotēka apkalpo gan bērnus, gan pieaugušos.

Īpašu gaisotni bibliotēkā rada mākslinieces Benitas Bitānes triptihs „Jūra” un mākslinieku Irinas Tīres, Gunāra Kopštāla, Dzidras Šmites un Jura Bērziņa dāvinātie darbi.

Skolēniem tiek piedāvātas mācību programmas “Informācijpratība – mans palīgs” un „Gribu būt lasītājs”.

Bibliotēkā regulāri tiek organizētas un popularizētas mākslinieku radošo darbu – gleznu, grafiku, fotogrāfiju, rokdarbu – izstādes, kuru autori ir gan profesionāli mākslinieki, gan bibliotēkas lasītāji.

Bibliotēkā gan skolēniem, gan pieaugušajiem tiek organizēti latviešu tautas tradīcijas popularizējoši pasākumi, kuros kustībā un darbībā kopīgi ar folkloras kopām tiek uzskatāmi izspēlēta kāda no tradīcijām.

Bibliotēkā apkopots novadpētniecības materiāls par dzejnieci - novadnieci Mirdzu Ķempi.

Bibliotēkā pieejamas datubāzes LETONIKA un Laikrakstu bibliotēka News.lv.

Bibliotēkas lasītavā ar projektu ERAF un „3td” atbalstu iekārtotas 7 datora darba vietas bibliotēkas lietotājiem.

2023.gadā bibliotēka tika  atkārtoti akreditēta un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Darba laiks

Pirmdiena        11.00 – 18.00
Otrdiena          11.00 – 18.00
Trešdiena         11.00 – 18.00
Ceturtdiena     11.00 – 18.00
Piektdiena       11.00 – 18.00
Sestdiena        10.00 – 16.00
Svētdiena        slēgts
Spodrības diena - katra mēneša pirmā otrdiena, kad bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
Vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā, augustā) sestdienās bibliotēka SLĒGTA.


Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja - Daina Skujiņa
Bibliotēkas adrese: M.Ķempes iela 11
Tālrunis: 634 07043
e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv