Lasītāju apkalpošanas nodaļas

Liepājas pilsētas Centrālajā bibliotēkā lasītāju apkalpošanas nodaļu veido Abonements, Lasītava un E-lasītava.
Lasītājiem pieejams plašs daiļliteratūras un nozaru literatūras krājums, periodisko izdevumu klāsts.
Lasītāju apkalpošanas nodaļās katru mēnesi apskatāmas jaunieguvumu un tematiskās literatūras izstādes, organizē izglītojošus un literatūru popularizējošus tematiskus pasākumus.
Lasītājiem kopumā pieejamas 7 datora darba vietas informācijas avotu meklēšanas līdzekļu – elektroniskais kopkatalogs, novadpētniecības datubāze u.c. interneta resursu izmantošanai.
Lasītājiem tiek sniegtas tematiskas, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas uzziņas, kā arī konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs.
Lasītāju apkalpošanas nodaļās notiek automatizēta grāmatu izsniegšana un saņemšana.

ABONEMENTS

Abonementa lasītājiem brīvpieejā tiek piedāvāts plašs latviešu oriģinālliteratūras, cittautu literatūras un visu nozaru literatūras krājums latviešu valodā un svešvalodās, kā arī literatūra bērniem.
Grāmatas (līdz 5 eksemplāriem) tiek izsniegtas lasīšanai mājās no 15 dienām līdz vienam mēnesim.
Lasītājiem ir iespēja iespieddarbus pasūtīt, rezervēt, pagarināt izmantošanas termiņu pa tālruni 634 22651 vai elektroniski pa e-pastu: abonements@liepaja.lv
Abonementā pieejama 1 datorvieta informācijas meklēšanai elektroniskajā kopkatalogā.
Katru mēnesi apskatāmi jaunieguvumi nozaru literatūrā un tematiskās literatūras izstādes, kā arī pieejamas plauktu izstādes – jaunākie dzejas un bērnu literatūras izdevumi, daiļliteratūra, kā arī lasītāju pieprasītākie izdevumi.

Abonementa vadītāja: Skaidrīte Smilkts
Tālrunis: 63422651
E-pasts: skaidrite.smilkts@liepaja.lv  

LASĪTAVA

Lasītavas krājumu veido sabiedrisko zinātņu (filozofija, ekonomika, vēsture), tehnisko zinātņu (lauksaimniecība, transports u.c.), dabaszinātņu (matemātika, ķīmija, bioloģija), valodniecības, literatūrzinātnes un mākslas nozarēs literatūra latviešu valodā un svešvalodās, kā arī plašs uzziņu literatūras krājums.
Lasītājiem izdevumus no krājuma izsniedz lasīšanai uz vietas bibliotēkā pēc pieprasījuma. Daļa krājuma izvietota lasītājiem brīvpieejā.
Lasītavā ir plašs periodisko izdevumu krājums, t.sk. Liepājas laikrakstu izdevumi no pirmā numura. Jaunākie preses izdevumi lasītājiem pieejami brīvpieejā.
Katru mēnesi apskatāmas tematiskas literatūras izstādes un jaunieguvumi, sagatavoti grāmatu apskati.
Lasītavas darbinieki sagatavo bibliogrāfiskās uzziņas pēc lasītāju tematiskajiem pieprasījumiem sabiedriskajās zinātnēs, dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs.
Lasītājiem pieejamas 4 datora darba vietas, kā arī iespēja izmantot savus personīgos portatīvos datorus informācijas meklēšanai elektroniskajā kopkatalogā, novadpētniecības datu bāzē, bibliotēkas abonētajās datubāzēs internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.

Lasītavā pieejams arī Fonotēkas krājumu veido mūzikas literatūras (nošu izdevumi, mācību grāmatas mūzikas teorijā), skaņuplates, audio un video kasetes, CD mūzikas diski, CD-ROM datubāzes, kā arī digitālās kolekcijas.
Lasītajiem pieejami arī uzziņu izdevumi – mūzikas enciklopēdijas un vārdnīcas.
Skaņuplatēs (kopskaits: 5600) pieejami simfoniskās mūzikas, operu un koru mūzikas, tautas, estrādes un kinomūzikas ieraksti. Lietotājiem ir iespēja izvēlēto skaņuplati noklausīties uz vietas fonotēkā.
Videokasešu klāstā pieejamas mākslas filmas, kinohronikas un filmas par ģeogrāfiju un ceļojumiem, teātru, izstāžu un koncertu ieraksti, kā arī latviešu kinoklasika.
Katru mēnesi fonotēkā apskatāmas izstādes par mūzikas tēmu.
Audiovizuālo materiālu izsniegšana uz mājām ir bezmaksas
Lasītava sniedz kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojumus.

Lasītavas vadītāja pienākumu izpildītāja: Iveta Ļesina
Tālrunis: 634 89532
E-pasts: lasitava@liepaja.lv, iveta.lesina@liepaja.lv

E-LASĪTAVA

E-lasītavā pieejamas 6 datorvietas ar interneta pieslēgumu.
Interneta lietošana lietotājiem ir 1 stunda dienā.
E-lasītava piedāvā lietotājiem informācijas meklēšanas pakalpojumus internetā, bibliotēkas elektroniskajā katalogā, tiešsaistes abonētajās datubāzēs un citos Latvijas un pasaules bibliotēku informācijas resursos.
Lietotājiem ir iespēja izmantot MS OFFICE programmas, saņemt konsultācijas darbā ar elektronisko katalogu un tiešsaistes datubāzēm.
Pieejami kopēšanas, skenēšanas pakalpojumi, faksa nosūtīšana.
Atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem sniegsim zvanot uz tālruni 63489531 vai rakstot uz  e-pastu: e-lasītava@liepaja.lv

KRĀTUVE

Krātuvi veido – Vecbibliotēkas krājums un Fišera fonds.
Krājums satur izdevumus, sākot no 16. gs. vidus - 19. gs., visās zinātņu nozarēs un daiļliteratūrā 29 pasaules tautu valodās.
Krājumā atrodami Liepājā izdoti izdevumi veltīti Liepājas saimnieciskajai un garīgajai dzīvei, kā arī nozīmīgi valodniecības sacerējumi un klasiskās filoloģijas grāmatas.
Daļa krājuma atrodama LCZB elektroniskajā katalogā sadaļā „Vecbibliotēkas grāmatas”.
Lasītājiem tiek piedāvātas uzziņas par krājuma saturu un izmantošanu uz vietas bibliotēkā.

Krātuves vadītāja Elīna Jurberga
Telefons: 634 89536