Dienvidrietumu bibliotēka

Dienvidrietumu bibliotēka uzsāka darbību 1965. gadā kā Republikāniskās Neredzīgo bibliotēkas filiāle Liepājā. Tā atrodas Liepājas Dienvidrietumu rajonā iekļaujoties vienotā infrastruktūrā ar Liepājas Neredzīgo biedrību un rehabilitācijas centru, kas darbojas personu ar invaliditāti vajadzībām. Apkalpo arī juridiskas iestādes - publiskās bibliotēkas, sociālās aprūpes centrus, dienas centrus un nevalstiskās organizācijas Liepājas pilsētā, Dienvidkurzemes, Kuldīgas un Saldus novados.

Savu pašreizējo nosaukumu  bibliotēka ieguvusi 2023. gadā pēc Latvijas Neredzīgo bibliotēkas reorganizācijas, kļūstot par LCZB filiālbibliotēku.

Dienvidrietumu bibliotēka darbojas kā izglītības, kultūras un sociālās integrācijas centrs, kas organizē pasākumus un veido izstādes, popularizējot bibliotēku, literatūru un lasīšanu, sniedz informāciju un pakalpojumus ikvienam bibliotēkas lietotājam. Personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem, uztveres traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām, kā arī personām, kuras fizisku vai citu traucējumu dēļ nespēj lasīt, bibliotēka nodrošina iespēju saņemt kvalitatīvu informāciju pielāgotā formātā: audioformātā, palielinātā drukā, Braila rakstā un vieglajā valodā. Audiogrāmatas pieejamas MP3 formātā kompaktdiskos un zibatmiņās.

Pielāgotās literatūras lasītāji var attālināti izmantot bibliotēkas digitālos resursus un iespēju digitālās audiogrāmatas saņemt elektroniski.

Pielāgotās literatūras lasītājiem bibliotēka piedāvā priekšā lasīšanas pakalpojumus.

Bibliotēka piedāvā pielāgoto mācību literatūru. Tā paredzēta bērniem ar lasīšanas grūtībām, t.sk. bērniem ar disleksiju.

Dienvidrietumu bibliotēka īsteno informatīvi izglītojošus pasākumus pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem –“Lasām ar pirkstiem un ausīm”,  piedāvā izglītojošas ekskursijas skolu jauniešiem, augstskolu studentiem (piemēram, medicīnas vai sociālā darba) un citām organizācijām.

Bibliotēkā darbojas Audioliteratūras pulciņš.

Bibliotēkā regulāri notiek radošo darbu – rokdarbu, gleznu, grafiku, fotogrāfiju,– izstādes, kuru autori ir gan Liepājas Neredzīgo biedrības un Rehabilitācijas centra organizēto nodarbību dalībnieki, gan profesionāli mākslinieki, gan bibliotēkas lasītāji.

Bibliotēkā pieejamas datubāzes LETONIKA un Laikrakstu bibliotēka News.lv.

2018. gadā bibliotēka tika atkārtoti akreditēta un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Pielāgoto literatūru var saņemt:

  • neredzīga persona;
  •  persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus parastajā drukā;
  • persona ar citādām lasīšanas grūtībām, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem traucējumiem (cilvēki ar disleksiju u.c.);
  •  persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāles "Dienvidrietumu bibliotēka" Lietošanas noteikumi

Darba laiks

Pirmdiena     9.00-18.00
Otrdiena       9.00-18.00
Trešdiena      9.00-18.00
Ceturtdiena  9.00-18.00
Piektdiena    9.00-17.00                                                              
Sestdiena, svētdiena - slēgts

Spodrības diena - katra mēneša pirmā otrdiena, kad bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja – Ilze Kārkliņa

Adrese: Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3416
Tālrunis.: 634 34396
E-pasts: dienvidrietumubiblioteka@liepaja.lv