Seno grāmatu stāsti

Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LCZB) uzsāk interesentu iepazīstināšanu ar Vecbibliotēkas krājuma grāmatām un periodiskajiem izdevumiem. Krājuma bagātīgajā klāstā ir iekļautas grāmatas vācu, franču, latviešu, latīņu, itāļu, spāņu, grieķu, zviedru, angļu un krievu valodā. Vissenākā grāmata ir 1510. gadā vācu valodā izdotā juridiska satura sējums Neue Layenspiegel (“Jaunais laju spogulis”).

Pašlaik šie Vecbibliotēkas senie 16., 17., 18. un 19. gadsimta izdevumi, kuros dažkārt atrodamas piezīmes, zīmogi, iepriekšējo īpašnieku ieraksti un exlibris, pat pirms pāris gadsimtiem rakstītas zīmītes, atrodas nelielā LCZB telpā un glabā savus dzīves līkločainos stāstus, kuri nereti aizsākušies stipri tālu no vecās Libavas.

Par grāmatu stāsta LCZB vecākā bibliotekāre Dr. philol. Simona Sofija Valke.

Seno grāmatu stāstījums

Video stāstītās grāmatas

Richelet, Pierre. Dictionnaire françois : contenant les mots et les choses, plusieurs nouvelles remarques sur la langue françoise, ses expressions propres, figurées et burlesques, la prononciation des mots les plus difficiles, le genre des noms, le régime des verbes avec le termes les plus connus des arts et des sciences le tout tiré de l'usage des bons auteurs de la langue françoise. Genève :  Jean Herman Widerhold, 1685.

Rišlē, Pjērs. Franču valodas vārdnīca: ietver vārdus un lietas, vairākas jaunas piezīmes par franču valodu, tās tēlainiem un burleskiem izteicieniem, grūtāko vārdu izrunu, lietvārdu dzimtes, darbības vārdu un to paskaidrojošo papildinātāju sistēmu, ietverti pazīstamākie mākslu un zinātnes termini, kuri ņemtiem no labu franču valodas autoru darbiem. Ženēva: Jean Herman Widerhold, 1685.

Richelet, Pierre Dictionnaire de la langue francoise, ancienne et moderne. T.1. A-D, T.2 E-O, T.3 P-Z, Lyon : Pierre Bruyset-Ponthus, 1759.

Rišlē, Pjērs. Sena un modernas franču valodas vārdnīca. 1. sēj. A-D, 2. sēj. E-O, 3. sēj. P-Z. Liona: Pierre Bruyset-Ponthus, 1759.

Senās grāmatas stāstījums

Video stāstītā grāmata:

Cours de Mythologie avec des notes explicatives, historiques et géographiques, dédié aux dames. Francfort sur le Mein : G. Jaeger & C. Koenitzer [1807]. Inscription manuscrite: Ludolf Schley, 1859.

Mitoloģijas kurss ar skaidrojošām, vēsturiskām un ģeogrāfiskām piezīmēm, domāts dāmām. Frankfurte pie Mainas: G. Jaeger & C. Koenitzer [1807]. Grāmatā ieraksts: Ludolf Schley, 1859.


Senās grāmatas stāstījums

Video stāstītā grāmata:

Staël Holstein, Mme la baronne de, De l’Allemagne,  tome second, Bibliothèque des auteurs classiques français. Avec privilège du roi, Stockholm : De l'imprimerie d'Olave Grahn 1814.
- Staël Holstein, Mme la baronne de, De l’Allemagne,  tome troisième, Bibliothèque des auteurs classiques français. Avec privilège du roi, Stockholm : De l'imprimerie d'Olave Grahn 1814.

Stāla Holšteina, barona k-dze de, Par Vāciju, otrais sējums, Franču klasisko autoru bibliotēka. Ar karalisko privilēģiju, Stokholma: no Oleva Grāna tipogrāfijas 1814. gadā.
Stāla Holšteina, barona k-dze de, Par Vāciju, trešais sējums, Franču klasisko autoru bibliotēka. Ar karalisko privilēģiju, Stokholma: no Oleva Grāna tipogrāfijas 1814. gadā.

Senās grāmatas stāstījums

Video stāstītā grāmata:

DE Gellert, Christian Fürchtegott. Sämmtliche Fabeln und Erzählungen in drei Büchern [in einem Band], Berlin: Flittner, 1820.

LV Gelerts, Kristians Fīrhtegots. Pasaku un stāstu krājums trīs grāmatās [vienā sējumā], Berlīne: Flittner, 1820.

Senās grāmatas stāstījums

Video stāstītā grāmata:

Berquin, Arnaud. L'Ami des Enfans [№ 7, 8, 9], Paris : Au bureau de l’Ami des Enfans, 1783.

Berkēns, Arno, Bērnu Draugs [№ 7, 8, 9], Parīze: Au bureau de l’Ami des Enfans, 1783.

Senās grāmatas stāstījums

Video stāstītā grāmata:

Novum Iesu Christi Testamentum latinum ex Sebastiani Castellionis. Lipsiae: apud Bernh. Christoph. Breitkopf, 1760.

Jaunā Jēzus Kristus Derība latīņu valodā tulkojis Sebastians Kasteljons. Leipciga: Bernh. Christoph. Breitkopf, 1760.