Seno grāmatu stāsti

Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LCZB)  iepazīstina sabiedrību ar Vecbibliotēkas krājuma grāmatām un periodiskajiem izdevumiem. Krājuma bagātīgajā klāstā ir iekļautas grāmatas vācu, franču, latviešu, latīņu, itāļu, spāņu, grieķu, zviedru, angļu un krievu valodā. 

Vissenākā grāmata ir 1510. gadā vācu valodā izdotā juridiska satura sējums Neue Layenspiegel (“Jaunais laju spogulis”).

Pašlaik šie Vecbibliotēkas senie 16., 17., 18. un 19. gadsimta izdevumi, kuros dažkārt atrodamas piezīmes, zīmogi, iepriekšējo īpašnieku ieraksti un exlibris, pat pirms pāris gadsimtiem rakstītas zīmītes, atrodas nelielā bibliotēkas telpā un glabā savus dzīves līkločainos stāstus, kuri nereti aizsākušies stipri tālu no vecās Libavas.

Par grāmatu stāsta LCZB vecākā bibliotekāre Dr. philol. Simona Sofija Valke.


Senās grāmatas stāsts

Video stāstītās grāmatas

Richelet, Pierre. Dictionnaire françois : contenant les mots et les choses, plusieurs nouvelles remarques sur la langue françoise, ses expressions propres, figurées et burlesques, la prononciation des mots les plus difficiles, le genre des noms, le régime des verbes avec le termes les plus connus des arts et des sciences le tout tiré de l'usage des bons auteurs de la langue françoise. Genève :  Jean Herman Widerhold, 1685.

Rišlē, Pjērs. Franču valodas vārdnīca: ietver vārdus un lietas, vairākas jaunas piezīmes par franču valodu, tās tēlainiem un burleskiem izteicieniem, grūtāko vārdu izrunu, lietvārdu dzimtes, darbības vārdu un to paskaidrojošo papildinātāju sistēmu, ietverti pazīstamākie mākslu un zinātnes termini, kuri ņemtiem no labu franču valodas autoru darbiem. Ženēva: Jean Herman Widerhold, 1685.

Richelet, Pierre Dictionnaire de la langue francoise, ancienne et moderne. T.1. A-D, T.2 E-O, T.3 P-Z, Lyon : Pierre Bruyset-Ponthus, 1759.

Rišlē, Pjērs. Sena un modernas franču valodas vārdnīca. 1. sēj. A-D, 2. sēj. E-O, 3. sēj. P-Z. Liona: Pierre Bruyset-Ponthus, 1759.

Senās grāmatas stāsts

Video stāstītā grāmata:

Cours de Mythologie avec des notes explicatives, historiques et géographiques, dédié aux dames. Francfort sur le Mein : G. Jaeger & C. Koenitzer [1807]. Inscription manuscrite: Ludolf Schley, 1859.

Mitoloģijas kurss ar skaidrojošām, vēsturiskām un ģeogrāfiskām piezīmēm, domāts dāmām. Frankfurte pie Mainas: G. Jaeger & C. Koenitzer [1807]. Grāmatā ieraksts: Ludolf Schley, 1859.


Senās grāmatas stāsts

Video stāstītā grāmata:

Staël Holstein, Mme la baronne de, De l’Allemagne,  tome second, Bibliothèque des auteurs classiques français. Avec privilège du roi, Stockholm : De l'imprimerie d'Olave Grahn 1814.
- Staël Holstein, Mme la baronne de, De l’Allemagne,  tome troisième, Bibliothèque des auteurs classiques français. Avec privilège du roi, Stockholm : De l'imprimerie d'Olave Grahn 1814.

Stāla Holšteina, barona k-dze de, Par Vāciju, otrais sējums, Franču klasisko autoru bibliotēka. Ar karalisko privilēģiju, Stokholma: no Oleva Grāna tipogrāfijas 1814. gadā.
Stāla Holšteina, barona k-dze de, Par Vāciju, trešais sējums, Franču klasisko autoru bibliotēka. Ar karalisko privilēģiju, Stokholma: no Oleva Grāna tipogrāfijas 1814. gadā.

Senās grāmatas stāsts

Video stāstītā grāmata:

🇩🇪 Gellert, Christian Fürchtegott. Sämmtliche Fabeln und Erzählungen in drei Büchern [in einem Band], Berlin: Flittner, 1820.

🇱🇻 Gelerts, Kristians Fīrhtegots. Pasaku un stāstu krājums trīs grāmatās [vienā sējumā], Berlīne: Flittner, 1820.

Senās grāmatas stāsts

Video stāstītā grāmata:

🇫🇷, Berquin, L'Ami des Enfans [№ 7, 8, 9], Paris : Au bureau de l’Ami des Enfans, 1783.

🇱🇻 , Arno, Bērnu Draugs [№ 7, 8, 9], Parīze: Au bureau de l’Ami des Enfans, 1783.

Senās grāmatas stāsts

Video stāstītā grāmata:

Latīņu valodā! Novum Iesu Christi Testamentum latinum ex Sebastiani Castellionis. Lipsiae: apud Bernh. Christoph. Breitkopf, 1760.

🇱🇻 Jaunā Jēzus Kristus Derība latīņu valodā tulkojis Sebastians Kasteljons. Leipciga: Bernh. Christoph. Breitkopf, 1760.

Senās grāmatas stāsts

Video stāstītā grāmata: 

🇩🇪Stürmer und Dränger : Friedrich Maximilian Klinger und Johann Anton Leisewitz. Deutsche National-Litteratur. Historisch kritische Ausgabe. Band 79, 1. Teil. Berlin und Leipzig : Verlag von W. Spermann, 1894.

🇱🇻 Vētru un dziņu laika autori: Frīdrihs Maksimilians Klingers un Johans Antons Leizevics. Vācu nacionālā literatūra. Vēsturiski kritisks izdevums. 79. sējums, 1. daļa. Berlīne un Leipciga: V. Špēmana apgāds, 1894.

Senās grāmatas stāsts


Video stāstītā grāmata:

🇫🇷  d’Argenville, Antoine Joseph. La Théorie et la Pratique du Jardinage : où l'on traite à fond des Beaux Jardins appelés communément les Jardins de plaisance et de propreté avec les pratiques de géométrie nécessaires pour tracer sur le terrain toutes sortes de figures et un traite d'hydraulique convenable aux jardins. Paris : Charles-Antoine Jombert, 1760.

🇱🇻 Daržanvils, Antuāns Žozefs. Dārzkopības teorija un prakse: kurā tiek detalizēti aprakstīti skaisti dārzi, ko parasti sauc par krāšņuma un regulāriem dārziem ar nepieciešamām ģeometrijas zināšanām, lai uz zemes gabala veidotu dažāda veida figūras, un ar traktātu par dārziem piemērotu hidrauliku. Parīze: Charles-Antoine Jombert, 1760.

Senās grāmatas stāsts


Video stāstītā grāmata:

🇫🇷 Naudé, Gabriel. Apologie pour tous les grands personnages qui ont este faussement soupconnez de magie. Paris – Haye : Adrian Vlac, 1653


🇱🇻 Nodē, Gabriels. Visu lielo personību, kuras ir nepatiesi turētas aizdomās par maģiju, apoloģija. Parīze – Hāga: Adrian Vlac, 1653

Senās grāmatas stāsts


Video stāstītā grāmata:

🇫🇷 Michel. Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche, traduite de l'espagnol. 1-6 t. Amsterdam, Leipzig : Arkstee & Merkus, 1768.

🇱🇻 Migels de. Atjautīgā Lamančas Dona Kihota stāsts, tulkots no spāņu valodas. 1-6 sēj. Amsterdama, Leipciga: Arkstee & Merkus, 1768.

Senās grāmatas stāsts

Video stāstītā grāmata:

🇫🇷 La morale d'Epicure, avec des réflexions. La Haye : Barent Beek, 1686.

🇱🇻 Epikūra morāle ar pārdomām. Hāga : Barent Beek, 1686.

Senās grāmatas stāsts

Video stāstītā grāmata: 

🇩🇪 Richter, Christian Friedrich. Die hochst=nothige Erkenntniss des Menschen, sonderlich nach dem Leibe und naturlichem Leben, oder, Ein deutlicher Unterricht, von der Gesundheit und deren Erhaltung. Leipzig: [Joh. Friedrich Gleditschens seel. Sohn, 1729].

🇱🇻Rihters, Kristiāns Frīdrihs. Nepieciešamākās zināšanas par cilvēku, it īpaši saskaņā ar ķermeni un dabisko dzīvi jeb skaidrs norādījums, par veselību un tās saglabāšanu. Leipciga: [Joh. Friedrich Gleditschens seel. Sohn, 1729].

Senās grāmatas stāsts

Video stāstītā grāmata:

🇩🇪 Wieland, Christoph Martin. Sammtliche Werke, Bd. 1.-32., Supplemente. Bd. 1.-6. Leipzig : Georg Joachim Göschen, 1797-1798.

🇱🇻 Vīlands, Kristofs Mārtins. Kopotie raksti, 1.-32.sēj., pielikumi. 1.-6.sēj. Leipciga: Georg Joachim Göschen, 1797-1798.

Senās grāmatas stāsts

19. gadsimta otrajā pusē zinātnieku aprindās un plašā sabiedrībā raisījās kaismīgas diskusijas par angļu dabas pētnieka Čārlza Darvina (Charles Darwin, 1809-1882) pētījumu “Sugu izcelšanās” (On the Origin of Species, 1859). Šis nozīmīgais darbs izklāstīja zinātnisku teoriju par sugu evolūciju dabiskās atlases ceļā un tiek uzskatīts evolūcijas teorijas pamattekstu. Čārlzs Darvins savā pētījumā zinātniski pamatoja un izvērsa sava vectēva Erasma Darvina (Erasmus Darwin, 1731-1802), kurš bija ne tikai dabas pētnieks, bet arī dzejnieks, ārsts, botāniķis, izgudrotājs un Rietummidlendas apgaismības aktīvs biedrs, paustās idejas par dzīvās radības attīstības procesiem. Domājams, ka apgaismības laikmetam raksturīgā vispusība rosināja Erasmu Darvinu raudzīties plašāk uz ārstniecību un iedvesmoja pētījuma “Zoonomija jeb Organiskās dzīves likumi” (Zoonomia or the Laws of Organic Life, 1794-1795) tapšanu. Priekšvārdā, kritizējot slimību izpratnes un ārstēšanas valdošās tendences un piedāvājot citu pieeju, viņš rakstīja:

“[..] tā vietā, lai salīdzinātu dzīvajai dabai piemītošās īpašības, viņi bija aizņemti, mēģinot izskaidrot dzīvības likumus ar mehānikas un ķīmijas likumiem; viņi uztvēra ķermeni kā hidraulisku mašīnu, kuras šķidrumos notiek virkne ķīmisku izmaiņu, aizmirstot, ka ķermeņa galvenā īpašība ir dzīvība.”

Jau drīz pēc iznākšanas angļu valodā Erasma Darvina darbs tika tulkots vāciski (Zoonomie, oder, Gesetze des organischen Lebens). Vācu tulkojuma titullapā norādīts tulkotājs un paskaidrojumu autors, prominentais vācu ārsts un Braunšveigas-Līneburgas hercogistes padomnieks Joahims Dītrihs Brandis (Joachim Dietrich Brandis, 1762-1845). Ievērojamā tulkotāja personība liecina, ka Darvina darba vāciskojums nav tikai uz komerciālu veiksmi centrēts projekts, bet arī intelektuāļu un zinātnieku kopienai zīmīgs notikums.

Darba “Zoonomija jeb Organiskās dzīves likumi” tulkojums vācu valodā tika izdots divas daļās, kas iekļautas četros sējumos, no 1795. līdz 1797. gadam.

Pirmā daļa vēsta par organiskās pasaules attīstības cēloņiem, kas izriet no tās vienkāršākajām formām, un sniedz izpratni par retām un komplicētām slimībām. Otrā daļa veltīta slimību klasifikācijai pēc to cēloņiem un ārstniecības metožu aprakstiem.

Liepājas bibliotēkas Vecbibliotēkas fonda eksemplāru, kurā iespiests 19. gadsimtā izmantotais zīmogs, pilsētas bibliotēkai varētu būt ziedojis kāds Liepājas ārsts vai dabas pētnieks. Tā sējumos vietumis ir veiktas piezīmes ar zīmuli, precizējot angļu terminu tulkojumus, vai pierakstot analogu jau lietotajam apzīmējumam, tātad lasītājs un piezīmju autors ir bijis ne vien jomas interesents, bet arī valodu zinātājs. Varam iztēloties apgaismības laika beigu vispusīgi izglītotu Liepājas intelektuāli, kura vārds mums pašlaik vēl nav zināms, bet atšifrējot veiktos ierakstus un salīdzinot ar citās grāmatās atrodamajiem, varētu atklāties un bagātināt Liepājas intelektuālās vēstures lappuses.