DIENVIDKURZEMES NOVADA BIBLIOTĒKAS

Dienvidkurzemes novadā iedzīvotājiem pieejamas 33 Dienvidkurzemes novada bibliotēkas un 3 pakalpojumu sniegšanas vietas (PSV). Dienvidkurzemes novada bibliotēkas ir akreditētas un ieguvušas statusu "Vietējās nozīmes bibliotēkas" .

Bibliotēkas atrodas Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas (LCZB) metodiskajā pārraudzībā. LCZB ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību noslēgts sadarbības līgums „Par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu”.
Bibliotēkas sadarbojas bibliotekāro pakalpojumu sniegšanā - lasītāju reģistrācija vienotajā datubāzē, izdevumu reģistrēšana elektroniskajā kopkatalogā, Starpbibliotēku abonementa pakalpojums.

Lietošanas noteikumi - atvērt ŠEIT

Maksas cenrādis - atvērt ŠEIT


DIENVIDKURZEMES novada bibliotēku izdevumi pieejami elektroniskajā kopkatalogā - atvērt ŠEIT

AKTUĀLA INFORMĀCIJA PAR NOVADA BIBLIOTĒKĀM sociālajā tīklā Facebook: Dienvidkurzemeskultura