DIENVIDKURZEMES NOVADA BIBLIOTĒKAS

Dienvidkurzemes novadā iedzīvotājiem pieejamas 33 Dienvidkurzemes novada bibliotēkas un 3 pakalpojumu sniegšanas vietas (PSV). Dienvidkurzemes novada bibliotēkas ir akreditētas un ieguvušas statusu "Vietējās nozīmes bibliotēkas" .

Bibliotēkas atrodas Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas (LCZB) metodiskajā pārraudzībā. LCZB ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību noslēgts sadarbības līgums „Par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu”.
Bibliotēkas sadarbojas bibliotekāro pakalpojumu sniegšanā - lasītāju reģistrācija vienotajā datubāzē, izdevumu reģistrēšana elektroniskajā kopkatalogā, Starpbibliotēku abonementa pakalpojums.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

MAKSAS CENRĀDIS

DIENVIDKURZEMES NOVADA BIBLIOTĒKU DARBA LAIKI /dati atjaunoti 01.03.2024./

DIENVIDKURZEMES novada bibliotēku izdevumi pieejami tiešsaistes katalogā - atvērt ŠEIT

AUTORIZĀCIJA BIS ALISE PUBLISKĀ KATALOGAJAUNAJĀ SASKARNĒ ALISEPAC

AKTUĀLA INFORMĀCIJA PAR NOVADA BIBLIOTĒKĀM sociālajā tīklā Facebook: Dienvidkurzemeskultura