Pāvilostas pilsēta un pagasti

  • Pāvilostas pilsētas bibliotēka
  • Sakas pagasta Ulmales bibliotēka
  • Vērgales pagasta Vērgales bibliotēka
  • Vērgales pagasta Saraiķu bibliotēka
  • Vērgales pagasta Saraiķu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vieta Ziemupē

Pāvilostas pilsētas bibliotēka

Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja: Mairita VĪTOLA
Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads
E-pasts: biblioteka.pavilosta@kultura.dkn.lv
mairita.vitola@kultura.dkn.lv
Tālr.: 63484566

Bibliotēkas atrašanās vieta kartē

Darba laiks

Pirmdiena      9.30 - 18.00
Otrdiena        9.30 - 18.00
Trešdiena       9.30 - 18.00
Ceturtdiena    9.30 - 18.00
Piektdiena      9.30 - 18.00
Sestdiena            slēgts
Svētdiena            slēgts

Pusdienas pārtraukums 13.00 -13.30

Sakas pagasta Ulmales bibliotēka

Kontakinformācija

Bibliotēkas vadītāja: Lita ŠILDERE
Adrese: „Saulrieti”, Ulmales ciems, Sakas pagasts,
Dienvidkurzemes novads, LV-3466
Tālr. 29241905
E-pasts: lita.sildere@kultura.dkn.lv

Bibliotēkas atrašanās vieta kartē

Darba laiks

Pirmdiena       8.00 - 18.00
Otrdiena            slēgts
Trešdiena        8.00 - 18.00
Ceturtdiena     8.00 - 18.00
Piektdiena         slēgts
Sestdiena        9.00 - 13.00

Vērgales pagasta Vērgales bibliotēka

Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja: Benita BALTRUNE
Adrese: “Doktorāts”, Vērgale, Vērgales pagasts,
Dienvidkurzemes novads, LV–3463   
Tālr.: 63490818

Bibliotēkas atrašanās vieta kartē                    

Darba laiks

Pirmdiena        8.30 – 17.00
Otrdiena          8.30 – 17.00
Trešdiena         8.30 – 17.00
Ceturtdiena     8.30 – 17.00
Piektdiena       8.30 – 17.00
Sestdiena             slēgts
Svētdiena             
slēgts

Pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Vērgales pagasta Saraiķu bibliotēka

Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja: Ingūna KOPŠTĀLE
Adrese: Dārza iela 1, Saraiķi, Vērgales pagasts,
Dienvidkurzemes novads, LV-3463
Tālr.: 63453532

Bibliotēkas atrašanās vieta kartē

Darba laiks

Pirmdiena         16.30 - 19.30
Otrdiena             9.00 - 16.00
Piektdiena        12.00 - 18.00
Sestdiena           9.00 - 13.00
Svētdiena             slēgts

Vērgales pagasta Saraiķu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vieta Ziemupē

Kontaktinformācija

Vadītāja: Skaidrīte BLŪMA
Adrese: „Ziemupes tautas nams”, 2.stāvs
Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV 3463
Tālr. 26128414

Bibliotēkas atrašanās vieta kartē

Darba laiks

Pirmdiena                   slēgts
Otrdiena                 9.00 - 13.00
Trešdiena               9.00 - 13.00
Ceturtdiena           9.00 - 13.00
Piektdiena             9.00 - 13.00
Sestdiena              9.00 - 13.00
Svētdiena                   slēgts