Pāvilostas pilsēta un pagasti

  • Pāvilostas pilsētas bibliotēka
  • Sakas pagasta Ulmales bibliotēka
  • Vērgales pagasta Vērgales bibliotēka
  • Vērgales pagasta Saraiķu bibliotēka
  • Vērgales pagasta Saraiķu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vieta Ziemupē

Pāvilostas pilsētas bibliotēka

Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja: Mairita Vītola
Adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads
E-pasts: biblioteka.pavilosta@kultura.dkn.lv
mairita.vitola@kultura.dkn.lv
Tālr.: 63484566

Bibliotēkas atrašanās vieta kartē

Darba laiks

Pirmdiena 9.30 - 18.00
Otrdiena 9.30 - 18.00
Trešdiena 9.30 - 18.00
Ceturtdiena 9.30 - 18.00
Piektdiena 9.30 - 18.00
Sestdiena – slēgts
Svētdiena – slēgts

Pusdienas pārtraukums 13.00 -13.30

Sakas pagasta Ulmales bibliotēka

Kontakinformācija

Bibliotēkas vadītāja: Lita Šildere
Adrese: „Saulrieti”, Ulmales ciems, Sakas pagasts,
Dienvidkurzemes novads, LV-3466
Tālr. 29241905
E-pasts: lita.sildere@kultura.dkn.lv

Bibliotēkas atrašanās vieta kartē

Darba laiks

Pirmdiena 8.00 - 18.00
Otrdiena - slēgts
Trešdiena -  8.00 - 18.00
Ceturtdiena 8.00 - 18.00
Piektdiena - slēgts
Sestdiena 9.00 - 13.00

Vērgales pagasta Vērgales bibliotēka

Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja: Benita Baltrune
Adrese: “Doktorāts”, Vērgale, Vērgales pagasts,
Dienvidkurzemes novads, LV–3463   
Tālr.: 63490818
E-pasts: benita.baltrune@kultura.dkn.lv

Bibliotēkas atrašanās vieta kartē
                    

Darba laiks

Pirmdiena 8.30 – 17.00
Otrdiena 8.30 – 17.00
Trešdiena 8.30 – 17.00
Ceturtdiena 8.30 – 17.00
Piektdiena 8.30 – 17.00
Sestdiena - slēgts
Svētdiena -
slēgts

Pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Vērgales pagasta Saraiķu bibliotēka

Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja: Ingūna Kopštāle
Adrese: Dārza iela 1, Saraiķi, Vērgales pagasts,
Dienvidkurzemes novads, LV-3463
E-pasts: inguna.kopstale@kultura.dkn.lv
Tālr.: 63453532

Bibliotēkas atrašanās vieta kartē

Darba laiks

Pirmdiena - slēgts
Otrdiena 10.00 - 17.00
Trešdiena 12.00 - 18.00
Ceturtdiena  09.00 - 15.00
Piektdiena 13.00 - 19.00
Sestdiena 9.00 - 14.00
Svētdiena - slēgts

Vērgales pagasta Saraiķu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vieta Ziemupē

Kontaktinformācija

Vadītāja: Skaidrīte Blūma
Adrese: „Ziemupes tautas nams”, 2.stāvs
Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV 3463
E-pasts: skaidrite.bluma@kultura.dkn.lv
Tālr. 26128414

Bibliotēkas atrašanās vieta kartē

Darba laiks

Pirmdiena - slēgts
Otrdiena 9.00 - 13.00
Trešdiena 9.00 - 13.00
Ceturtdiena 9.00 - 13.00
Piektdiena 9.00 - 13.00
Sestdiena 9.00 - 13.00
Svētdiena - slēgts