Iespieddarbu pasūtīšana / rezervēšana

Bibliotēkas krājumā esošos izdevumus pasūtīt vai rezervēt iespējams:

Lai  izdevumus pasūtītu vai rezervētu:

  • jābūt reģistrētam bibliotēkas lietotājam,
  • jāsaņem lietotāja vārds un pieejas parole LCZB Abonementā  un filiālbibliotēkā.

    Pakalpojuma lietošanas pamācība