Novada personas

Tematiskajā nodaļā “Novadu personas” ir apkopotas ziņas par publikācijām grāmatās, dažādos uzziņu izdevumos, centrālajos un vietējos preses izdevumos, kas veltītas pazīstamiem novadniekiem – kultūras un mākslas darbiniekiem, dažādu profesiju pārstāvjiem, kā arī Liepājas un novadu vēsturē nozīmīgiem sabiedriskiem darbiniekiem.

Piedāvātais novadnieku saraksts ir izlase. Ja sarakstā pēc uzvārda alfabēta secībā neatrodat vajadzīgo novadnieku, lūdzu izmantojiet elektronisko datubāzi “Novadpētniecība” un meklējiet tajā!