Voldemārs Caune 

Voldemārs Caune

Bibliotekāra, bibliogrāfa un žurnālista Voldemāra Caunes profesionālā darbība cieši saistījās ar Liepājas bibliotekāro dzīvi. 1919. gada 1.martā Liepājas pilsētas valde viņu iecēla par pilsētas bibliotēkas pārzini. Šajā amatā V.Caune strādāja līdz 1923.gadam. Savas darbības laikā V.Caune veica daudz progresīvu reformu – piemēram, paredzot lasītāju skaita palielināšanos, grāmatas no agrākās hronoloģiskās kārtības tika pārstādītas sistemātiskā un alfabētiskā kārtībā. Bibliotēkas katalogos tika ieviesta sīka klasifikācija pēc decimālās sistēmas, tika uzstādīts kartīšu katalogs, tika prasmīgi iekārtota lasītāju apkalpošanas nodaļa – abonements. Bibliotēka kļuva pieejama katru dienu. Bibliotēkā atvēra arī lasītavu ar vietējiem un ārzemju periodiskajiem izdevumiem. Pozitīvi un ar lielu interesi jauno bibliotēku uzņēma bērni. Lai pieaugušie netraucētu bērnus un otrādi, kā arī tāpēc, lai uzmanīgāk varētu izraudzīt bērniem piemērotu lasāmvielu, 1919. gada 16.decembrī bibliotēkā atsevišķās telpās atvēra īpaša bērnu nodaļu ar bērnu interesēm atbilstošu grāmatu krājumu un savu bibliotekāru. Tā bija pirmā bērnu nodaļa Latvijā. V.Caune sekmīgi darbojās arī ar bibliotēkas publicitātes jautājumu risināšanu, operatīvi un regulāri vietējā presē informējot liepājniekus par jaunumiem un aktualitātēm.

Arī pēc aiziešanas no Liepājas V.Caune turpināja aktīvi darboties bibliotekārā darba jomā un pētīja bērnu bibliotēku stāvokli Latvijā. Viņam bija raksturīga īpaša izpratne un vēlēšanās piesaistīt bibliotēkas lasītāju pulkam tieši bērnus, saskatot tajos nākotni bibliotēku attīstībai. Voldemārs Caune uzsvēra, ka „ lasītāji jāpieradina pie bibliotēkas jau no bērnības, un jāgādā par to, lai bērniem būtu pieejamas lasīšanai grāmatas, jo bērnu pirmie iespaidi atstāj neizdzēšamu iespaidu uz visu mūžu. ” Speciālas prasības viņš izvirzīja bibliotekāriem, kuri strādā ar jauno paaudzi.

1923.gadā Latvijas bibliotekāru biedrības 1.kongresā Voldemārs Caune iepazīstināja klātesošos ar stāvokli bērnu apkalpošanā Latvijā un pamatoja jaunu un modernu iekārtotu bērnu bibliotēku veidošanas nepieciešamību, ierosinot Latvijas bibliotekāru biedrībai uzņemties rūpes par bērnu bibliotēku tīkla mērķtiecīgu radīšanu un paplašināšanu.

Pēc pārcelšanās darbā uz Rīgu viņš palīdzēja bibliotēkas darbu pārkārtot pēc krievu–angļu bibliotekārās sistēmas un iedibināja analītisko bibliogrāfiju, kā arī veicināja bibliotēku starptautiskos sakarus.

Virtuālā izstāde par Voldemāru Cauni

Voldemāra Caunes balva „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”

2007.gadā, atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 230. jubileju un bērnu bibliotēkas 60. gadadienu, kā arī godinot Voldemāra Caunes lielo ieguldījumu bērnu bibliotēkas dibināšanā, LCZB nodibināja ikgadēju balvu bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Konkursu uz Balvu organizēja Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka.

Pirmās šo balvu par bibliotēkas ikdienas dzīves pilnveidošanu, bērniem draudzīgas vides radīšanu, jauno tehnoloģiju pielietošanu bērnu un jauniešu apkalpošanā, inovatīvu metožu pielietošanu darbā ar bērniem, par bibliotēkas atpazīstamības sekmēšanu un lasītāju piesaistīšanu 2007. gadā saņēma bērnu bibliotēkas „Vecliepājas rūķis” darbinieces - Sandra Dumpniece, Indra Beķere, Denisa Braša un vadītāja Inga Jurgeviča.

Šajā svinīgajā reizē Liepājas domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Silva Golde virknei Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas darbinieku pasniedza Atzinības rakstu. LCZB direktore Ilga Erba bibliotekāriem dāvināja jauku piemiņas velti – atslēgas piekariņu ar vēsturisko bibliotēkas zīmogu, uz kura latīniski ir rakstīts „Nobis et publico"(„Mums un sabiedrībai”), bet centrā attēlots bišu strops ar bitēm.

Voldemāra Caunes balvas ieguvēji


 • 2023.gads

Krista Auzniece -  Dienvidkurzemes novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkas vadītāja un  Silvija Kotāne -  Preiļu novada Rušonas pagasta Kastīres bibliotēkas vadītājai.

 • 2022.gads 

Inga Janaite - Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāles -  Valtera bibliotēkas vecākā bibliotekāre un Sandra Nikolajeva   - Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja.

 • 2021. gads
Ilona Bronka  - Dagdas bibliotēkas (Krāslavas novads) bērnu literatūras nodaļas vadītāja  un Elita Jaunzeme -  Kalētu pagasta (Dienvidkurzemes novads) bibliotēkas vadītāja.

 • 2020. gads
Ilona Misāne  un Dace Vecziediņa - Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāres.

 • 2019. gads

Vita Ozola  - Ventspils Pārventas bibliotēkas vecākā bibliotekāre  un  Solvita Lībere - Gulbenes novada bibliotēkas Bērnu bibliotēkas vadītāja. 

 • 2018. gads

Inguna Radziņa - Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja un Una Grāve - Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre

 • 2017. gads
Ilze Jaunbērziņa, Talsu pilsētas bērnu bibliotēkas  vadītāja
Anna Pakere, Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles bērnu bibliotēkas "Zīlīte" vadītāja

Ilze Jaunbērziņa -  Talsu pilsētas bērnu bibliotēkas  vadītāja un Anna Pakere - Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles bērnu bibliotēkas "Zīlīte" vadītāja

 • 2016.gads

Inese Majore - Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja un Ligita Pušpure - Balvu Centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja.

 • 2015.gads

Aija Jansone - Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāles - bibliotēkas "Varavīksne" galvenā bibliotekāre un Valmieras bibliotēkas īstenotā projekta "Lasi un tev sekos" darba grupa.

 • 2014.gads

Silvija Tretjakova - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja.

 • 2013.gads

Līga Fiļipova - Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas "Bērnu literatūras centrs" kolektīvs.

 • 2012.gads

Anita Tuleiko - Aizputes novada Cīravas pagasta bibliotēkas vadītāja un Līga Bujane - Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre

 • 2011.gads

Mirdza Kraskure - Grobiņas novada Grobiņas pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekāre un Ilga Kaupuža - Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre

 • 2010.gads

Anita Markoviča - Gulbenes novada Līgo pagasta bibliotekāre un Ieva Račika - Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekāre

 • 2009.gads

Vilhelmīne Jakimova - Preiļu galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja un Gunta Grandāne - Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītāja

 • 2008.gads

Ilze Marga - Rīgas Centrālās bibliotēkas Bērnu klīniskās slimnīcas grāmatu izsniegšanas punkta „Saulaino dienu bibliotēka” vadītāja un Tatjana Rjazanova - Aizkraukles bērnu bibliotēkas bērnu nodaļas galvenā bibliotekāre

 • 2007.gads

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāles – bērnu bibliotēkas „Vecliepājas rūķis” darbinieces - Sandra Dumpniece, Indra Beķere, Denisa Braša un vadītāja Inga Jurgeviča

Galerija

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāles - bērnu bibliotēkas „Vecliepājas Rūķis” kolektīvs -  Vpldemāra Caunes Balvas dibināšanas gada laureāti - Inga Jurgeviča, Sandra Dumpniece, Indra Beķere un Denisa Braša