LATVIJAS DALĪBAI

 EIROPAS SAVIENĪBĀ -  20

Plašāka informācija

Izmantojiet grāmatu nodošanas iekārtu -  24/7!

Grāmatu nodošanas iekārtā grāmatas iespējams nodot pirms vai pēc bibliotēkas darba laika, arī svētdienā un svētku dienās!


Jaunumi

Izstāde "Latviešu Avīzēm -200"

Atzīmējot pirmā latviešu valodā drukātā laikraksta “Latviešu Avīzes” 200 gadus, kopš tā pirmā numura iznākšanas, Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas E-lasītavā eksponēta izstāde, kura  iepazīstina ar izdevuma vēsturi, tā tapšanas gaitu, iesaistītajām personām. Izstādē atspoguļotas aktualitātes, par kurām rakstīja laikrakstā pirms 200 gadiem.  Izstāde veidota kā daļa no LNB pasākumu cikla “Latviešu grāmatai 500”.

PROJEKTI
  • Liepājas  Centrālā zinātniskā bibliotēka - starptautiskā (Lietuva, Norvēģija, Latvija) projekta "Zilās bibliotēkas"/"Blue libraries"(organizācijas un inovācijas zilai ekonomikai un ūdens piesārņojuma apzināšanai) informatīvais partneris.

Plašāka informācija par projektu


  • Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts “Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm” (LLI-110)


Aktualitātes
No 2019. gada 7. janvāra Kultūras informācijas sistēmu centrs un SIA „Tieto Latvija”, sadarbībā ar apgādu „Zvaigzne ABC” pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem visā Latvijā piedāvā jaunu pakalpojumu, nodrošinot iespēju bez maksas lasīt e-grāmatas latviešu valodā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.


Lasīšanas noteikumi UN REĢISTRĒŠANĀS